Mahr (“uitgestelde” bruidsschat) niet aftrekbaar als afkoopsom alimentatieverplichtingen.

 

A-G Niessen concludeert dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij tegenover zijn ex vrouw een rechtstreeks aan het familierecht ontleende recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen heeft prijsgegeven.

 

Belanghebbende trouwt begin 2008, naar islamitisch recht, in Libanon. In 2009 wordt het huwelijk ontbonden voor het Soennitische Religieuze Hof in Beiroet. Bij het aangaan van het huwelijk was een mahr (“uitgestelde” bruidsschat) overeengekomen. In zijn IB-aangifte brengt belanghebbende de mahr, van € 28.800, in aftrek als afkoopsom voor alimentatie. Hof Arnhem-Leeuwarden staat de aftrek toe. Volgens het hof heeft een mahr tot doel om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de echtgenote na de beëindiging van het huwelijk. Dat de verschuldigdheid al bij het aangaan van het huwelijk is overeengekomen, acht het hof niet van belang. Verder acht het hof het aannemelijk dat de eenmalige betaling om in het levensonderhoud te voorzien in de plaats komt van periodieke uitkeringen en/of verstrekkingen. De betaling van de mahr is volgens het hof dan ook aan te merken als een afkoopsom van dergelijke periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De staatssecretaris stelt in cassatie dat geen sprake is van de afkoop van een periodieke verplichting omdat het Libanese recht een dergelijke verplichting niet kent.

 

Advocaat-generaal (A-G) Niessen concludeert dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn ex vrouw tegenover het beding van de uitgestelde mahr een rechtstreeks aan het familierecht ontleend recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen heeft prijsgegeven. Hiermee heeft belanghebbende volgens de A-G niet de feitelijke gronden gesteld nodig voor de aftrek van afkoop van een periodieke verplichting. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren.

 

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2014:583

 

Ga terug

 

Reacties

 

Contactgegevens

Roeklaan 2 A

5613 EG Eindhoven

Tel: +31(0)40 711 40 32

Fax: +31(0)40 711 48 30

Email: info@slim-advies.nl