Kosten Huurwoning aftrekbaar van Winst bij gemengd gebruik

Belanghebbende gebruikt twee slaapkamers in een doorsnee gehuurde woning voor haar onderneming als medisch-wetenschappelijk tekstschrijfster.

 

Zij wenst het gehele huurrecht aan te merken als ondernemingsvermogen. Gevolg: gehele huur en andere huisvestingskosten bedrijfslasten, en een onttrekking op de voet van artikel 3.19 Wet IB 2001.

 

De rechtbank is van oordeel dat het huurrecht van de woning onder de omstandigheden van het geval als keuzevermogen is aan te merken. Het huurrecht is noch in economische, noch in juridische zin splitsbaar. De woning is hiermee in gesplitst gebruik. Afgezien van enig gemengd gebruik van toilet en opgang voor zowel privé als zakelijke doeleinden, is ongeveer 25% van de woning volledig ten behoeve van de onderneming van eiseres in gebruik. Het zakelijk gebruik is derhalve aanzienlijk. Onder deze omstandigheden overschrijdt zij niet de grenzen der redelijkheid door het huurrecht van de gehele woning tot haar ondernemingsvermogen te rekenen.

 

De volledige huur is aftrekbaar van de winst en er moest een correctie worden aangegeven voor het privégebruik (zijnde 1,45% van de WOZ-waarde).

 

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2009:BL2190

 

Rechtbank Arnhem, 17-12-2009, nr. 08/2519 en 08/2636

 

Ga terug

 

Reacties

 

Contactgegevens

Roeklaan 2 A

5613 EG Eindhoven

Tel: +31(0)40 711 40 32

Fax: +31(0)40 711 48 30

Email: info@slim-advies.nl